BENELUX: 

Tendance pour 2 à 4 semaines  - Trend voor 2 tot 4 weken 

Update: 18/5/24 18h

 SOURCE/BRON: METEOCONSULT-LA CHAINE METEO

(Adapté pour le BENELUX - Aangepast voor de BENELUX)


Semaine du 27 mai au 2 juin : timide amélioration par le nord

L'instabilité du temps serait un peu moins marquée que la semaine précédente avec des éclaircies plus généreuses et des périodes sèches plus durables.  

Il n'y aurait pas de dégradation orageuse généralisée. 

Les températures ne devraient toujours pas décoller, mais le ressenti sera meilleur que la semaine précédente. 

La fiabilité devient moins bonne.


Week van 27 mei tot 2 juni: voorzichtige verbetering vanuit het noorden

Het weer zal waarschijnlijk iets minder onstabiel zijn dan de voorgaande week, met meer zonnige perioden en langer aanhoudende droge perioden.

Er zullen geen wijdverspreide onweersbuien zijn.

Het is nog steeds onwaarschijnlijk dat de temperaturen zullen stijgen, maar ze zullen beter aanvoelen dan vorige week.

De betrouwbaarheid wordt minder goed.

***

Semaine du 3 au 9 juin : retour de conditions instables et orageuses

Le temps humide et instable reprendrait du gallon pour cette semaine, avec de nombreux orages dans une ambiance rafraîchie. 

Les températures repasseraient légèrement en dessous des normales de saison. 


Week van 3 tot 9 juni: terugkeer van onstabiele en stormachtige omstandigheden

Het natte, onstabiele weer keert deze week terug, met een aantal onweersbuien en een koelere atmosfeer.

De temperaturen zullen waarschijnlijk weer iets onder de seizoensnorm zakken.

***

Semaine du 10 au 16 juin : arrivée d'un temps plus chaud et sec ?

La fiabilité n'est pas bonne pour la fin d'échéance, mais une amélioration est possible pour cette mi-juin. 

L'anticyclone pourrait, en effet, regonfler quelque peu sur nos régions avec un temps plus ensoleillé et sec. 

Néanmoins, aucune vague de chaleur n'est envisagée à ce jour.


Week van 10 tot 16 juni: komst van warmer, droger weer?

De betrouwbaarheid is niet goed voor het einde van de voorspellingsperiode, maar een verbetering is mogelijk voor half juni.

Het hogedruksysteem zou opnieuw kunnen aanzwellen boven onze regio's en zonniger en droger weer kunnen brengen.

Op dit moment wordt er echter geen hittegolf voorspeld.