Situation actuelle

Huidige toestand

(auto updated)

 Analyse (sat + synop)

Cliquer sur la carte pour agrandir - Klik op de kaart om te vergroten

Prévisions-Verwachtingen

 Europe - Europa 

Update: 10-12-23 12h 

Goede betrouwbaarheid tot / Bonne fiabilité jusqu'au: 19-12-23  

(Selon/volgens: ICON 9km - UKMO 9km - ECMWF 13km - GFS 22km)

La zone dépressionnaire avec plusieurs noyaux qui s'étend du milieu l'Océan atlantique au sud de la Scandinavie, nous envoie un courant océanique  de sud-ouest très doux mais  perturbé sur nos régions .

Un de ces centres dépressionnaires (992 hPa) arrivera mardi sur la Mer d'Irlande et se déplacera mercredi en se comblant vers nos régions (998 hPa).

Ce minimum dépressionnaire se déplacera vers l'est et sera suivi jeudi par un air temporairement plus frais  stabilisé par une dorsale anticyclonique.

Un puissant anticyclone se renforcera en fin de semaine et le weekend prochain sur la France et nous maintiendra dans un air stable avec des températures proches des valeurs saisonnières.

 

 *

Het lagedrukgebied met verschillende kernen dat zich uitstrekt van het midden van de Atlantische Oceaan tot het zuiden van Scandinavië, stuurt een zeer milde maar verstoorde zuidwestelijke oceaanstroming over onze streken.

Een van deze lagedrukkernen (992 hPa) zal dinsdag boven de Ierse Zee arriveren en woensdag richting onze streken bewegen en zich opvullen (998 hPa).

Dit lagedruksysteem  wordt donderdag gevolgd door tijdelijk koelere lucht die gestabiliseerd wordt door een hogedrukrug.

Een krachtig hogedruksysteem zal zich  aan het einde van de week  en volgend weekend  richting Frankrijk nog versterken en  ons zo in stabiele lucht met temperaturen dicht bij de seizoenswaarden handhaven.

.