Belgique-België          

          Tendance pour semaine +3 et +4 
           Trend voor week +3 en +4 

Update: 3-6-23


Source: METEOCONSULT - LCM (La Chaîne Météo) 

 Adapté pour le BENELUX - Aangepast voor de BENELUX 


19-6-23 ==> 25-6-23

Les conditions météo devraient s'améliorer par rapport à la semaine précédente, avec le retour de conditions assez chaudes et moins instables sur une grande partie du pays. 

Le soleil souvent bien présent le matin sera suivi de nuages qui bourgeonneront les après-midi avec quelques averses orageuses ponctuelles qui pourront circuler de manière aléatoire. 

Ces brèves ondées orageuses ne remettront pas en cause les conditions météo globalement estivales. 

**

Het weer zal verbeteren ten opzichte van de voorgaande week, met een terugkeer naar vrij warme en minder onstabiele omstandigheden in een groot deel van het land.

De zon, die 's ochtends vaak te zien zal zijn, zal 's middags worden gevolgd door buien, met af en toe een onweer .

Deze korte buien en onweersbuien zullen geen invloed hebben op het over het algemeen zomerse weer

.

26-6-23 ==> 2-7-23

On pourrait s'orienter vers un temps très chaud et lourd pour les derniers jours du mois de juin et le premier week-end du mois de juillet, avec des températures nettement au-dessus des normales et une chaleur lourde qui pourrait tourner à l'orage sur pas mal de régions.  

Cette tendance demande confirmation, mais est en phase avec nos prévisions saisonnières qui envisagent un été assez chaud et orageux.

**

De laatste dagen van juni en het eerste weekend van juli zouden wel eens zeer warm en zwoel weer kunnen worden, met temperaturen die ver boven normaal liggen.

Een groot aantal regio's  zou kunnen onweerachtig weer kennen.

Deze trend moet nog bevestigd worden, maar is in lijn met onze seizoensvoorspellingen, die een warme en onweerachtige zomer voorspellen.

Commentaires: luctrul@gmail.com
Editeur responsable: Luc Trullemans
Cookies
Langues