Consultancy voor oplossingen op maat

In de meeste bedrijven is er reeds een interne veiligheidsadviseur aangesteld, maar ontbreekt het aan tijd of kennis om alle taken nauwgezet uit te kunnen voeren. Ook dan kan BmcB bvba een oplossing op maat aanreiken met onze consultancy en omgeving. U kunt ook een beroep doen op BmcB bvba voor eenmalige projecten.

Van onderzoek tot controle

Consultancy in deze context houdt zeer uiteenlopende diensten in op het gebied van ondersteuning en kan onder meer het volgende omvatten:

  • Onderzoek van de bestaande werkwijze en procedures en formuleren van verbeteringsvoorstellen. Dit kan betrekking hebben op het opstellen van de vervoersdocumenten, het juist verpakken en signaliseren, de keuze van het vervoersmaterieel, …
  • Bijstand en advies in geval van een pv, opgesteld na vaststelling van een ADR-overtreding en waarbij geen gebruik gemaakt werd van de onmiddellijke inning.
  • Opstellen van checklists, aangepast aan uw reële behoeften.
  • Daadwerkelijke controles van chauffeurs en voertuigen on site.
  • Opleidingen.

Vragen staat vrij

Zijn er nog bepaalde vragen die u zich stelt over onze diensten op het vlak van consultancy, neem dan vandaag nog contact op met BmcB bvba. Wij helpen u meteen uit de nood.